Nowy adres siedziby Suzuki Motor Poland

Edytor:MariuszBurgi

Pod koniec 2007 roku firma Suzuki Motor Poland zmieniła adres siedziby.
Wszystkich interesantów prosimy kierować się pod nowy adres:

Suzuki Motor Poland Sp z o.o.
ul. Połczyńska 10
01-378 Warszawa